indkoersel Fyret

Støtteforeningen Hirtshals Fyr                                       

 Facebook 

  • Foreningens formål er at støtte projekt Hirtshals Fyr økonomisk, arbejds- og driftsmæssigt samt at være idéforum for fyrets ledelse, herunder bestyrelsen for Hirtshals Fyr Fond.
  • For at leve op til formålsparagraffen arbejder støtteforeningen på – gennem en stor medlemstilslutning - at udbrede kendskabet til Hirtshals Fyr.
  • Støtteforeningens opgave er tillige at etablere alsidig aktivitet omkring fyret med afsæt i bygningsværkets lokalkulturelle værdi og betydning.
  • Støtteforeningen Hirtshals Fyr blev stiftet tirsdag den 24. juni 2008 efter at der på et borgermøde torsdag den 12. juni 2008 blev udtrykt stor interesse for at yde støtte til Hirtshals Fyr.
  • Støtteforeningen er nært tilknyttet Hirtshals Fyr Fond og er repræsenteret ved møderne i fondsbestyrelsen.

 

 

Video af Hans Ravn

Bestyrelsen

Følgende medlemmer er valgt ind i bestyrelsen i Hirtshals Fyr Støtteforening se her

Stoetteforeningen@Hirtshals-fyr.dk

Vedtægterne kan læses her

Generalforsamling

Støtteforeningen Hirtshals Fyr har holdt generalforsamling den 19. april 2022.
Du kan se årsregnskabet her
Læs beretningen her

Med i Støtteforeningen

Støtteforeningen Hirtshals Fyr er nu godt i gang, og foreningens bestyrelse opfordrer hermed til medlemskab. Læs mere her
Støtteforeningens folder kan hentes her