indkoersel Fyret

Stenene ved Hirtshals Klint.

Hirtshals klint er i geologisk forstand unik. Det er det eneste sted i landet, hvor ishavsleret – ældre yoldialer – fra den mellemste del af sidste istid, er blottet i store profiler. Leret indeholder fossilførende blokke, der stammer fra den yngste del af juratiden. Disse blokke, der er kendt under navnet ”Hirtshals-blokke”, kan indeholde fossilt træ, muslinger, snegle og ammonnitter.
Fra resterne af den ovenliggende moræne falder en mængde sten ned på stranden. Iblandt disse findes mange såkaldte ledeblokke, som især stammer fra Osloområdet, Dalarne og det mellemste Sverige, men stenselskabet rummer også blokke fra så fjerne egne som Ålandsøerne, Østersøens bund samt Småland.
En tur langs klinten er en stor oplevelse for alle steninteresserede. Her kan man finde sten fra store dele af Skandinavien i et omfang, man sjælden finder magen til andre steder i Danmark.
I ”Madpakkerummet” ved Hirtshals Fyr findes en samling af de sten, man kan finde på stranden.
Besøger man denne samling før man går på stranden, har man gode muligheder for at navngive en del af de sten, man ser ved klinten"