Billeder fra området

fyrluf1l     fyrluf2l

fyrluf3l     fyrluf4l

fyrluf5l     fyrluf6l 

Foto: Hans Hunderup

 

 

 

 

 

Området omkring Fyret

Fyretablissement Hirtshals er placeret på to matrikler nr. 20 d Horne by, Hirtshals, og 21 f Horne by, Hirtshals. Matriklerne er beliggende Fyret 2, 9850 Hirtshals.
Sammenlagt dækker de et område på 144.000 kvadratmeter. Det svarer til ca. 26 tdr. land eller 14,4 hektar.
En meget stor del af området er dækket af bunkere – 10. batteri - fra 2. verdenskrig. Der er i alt 70 bunkere, hvoraf 54 er udgravet. Og så er der 3,5 km løbegrave. Bunkermuseet ved Hirtshals Fyr drives af Vendsyssel Historiske Museum
Det er ikke blot på de to fyr-matrikler, man finder bunkere i området. Langt ind på nabogrundene, er der bastante anlæg.
Som det kan ses af luftfoto med indtegnet matrikelkort, er en stor del af matriklerne havnet på stranden og endda et stykke ude i havet.

Hvor mange af Hirtshals Fyr’s kvadratmeter, man kan færdes tørskoet på, er således ikke nøjagtigt opmålt, men det er klart at havet gennem årene- ligesom mange andre steder på kysten - har været hård ved området.

Hirtshals Fyrs område er gennem årene – ligesom arealer mange andre steder ved kysten – skrumpet ind eller rettere sagt ”skyllet ud”. 

En tur med drone omkring  Hirtshals Fyr . . se  HER

Billeder fra fyret

fyrfoto1l     fyrfoto2l

  fyrfoto3l     fyrfoto4l   

fyrfoto5l     fyrfoto6l

fyrfoto7l     fyrfoto8l

Foto: Torben Vandsted