Fyrets linseapperat

Fyrtop Linse

To gange i minuttet sender det roterende linsespej lysstrålen 360 grader rundt.
Lyset fra glødelampen i Fyrets top, kan ses ca. 25 sømil fra land.
Maskinhuset er forsynet med en nødstrømsgenerator, som førhen leverede strøm til Fyret ved strømudfald.

 

 

  

Fyr historie og fakta

Hirtshals Fyr blev tændt for første gang den 1. januar 1863. Det blev bygget i Kong Frederik den VII’s regeringstid, og kongens monogram pryder tårnet lige over indgangsdøren.

Byggeriet varede 2½ år. Projekteringsarbejdet startede efter ministeriel ordre af 20. februar 1859 om udførelse af tegninger til et fyranlæg ved Hirtshals.

Fyret er opført på et fundament af beton og granit. Selve tårnet er bygget i røde mursten beklædt med hollandske klinker. Fyrvæsnet havde selv ansvaret og ledelsen af projekteringen og bygningsarbejdet.

I 1896 blev tårnets klinker kalket grå og siden 1960 har tårnet haft det udseende det har i dag. Fyret var fra starten forsynet med fast linseapparat og roterende forstærkningsprismer.

Fyrtårnet er 35 m. højt og fokushøjden er 57 m. I 1914 blev der monteret en glødenetsbrænder til petroleum og fyret blev ændret til at udsende fast lys med blink.

I 1939 blev der ført elektricitet til fyret, som herefter benytter elektrisk pære som lyskilde. I 1973 blev fyret automatiseret og er stadig i drift. Mere om danske fyr: http://fyrtaarne.dk/

Beskrivelse af Fyretablissementet i 1863 - beskrivelse
Hirtshals Fyr 1862 - til i dag - beskrivelse
Historiske billeder af fyret - se her
Hirtshals Fyr i årstal - se her
Kanonlavetten renoveret - læs om kanonen - se her

Gammel fyrbilled

Hirtshals Fyr 1862
Tegningen er bragt i Ilustreret-Tidende den 30/11 1862
Billedteksten kan hentes Her

monogram